Handlingsplan for internasjonalisering

6 år siden

I vår skal Høgskolen i Bergen lage en handlingsplan for internasjonalisering for perioden 2012-2016. I strategisk plan sier vi at et internasjonalt perspektiv skal integreres i all vår virksomhet, derfor er ikke lenger dette et eget målområde, men vi har prøvd å la det vise igjen i de fire andre målområdene.

Det er en arbeidsgruppe med representanter fra alle avdelingene, studenter, stipendiater og forskningsseksjonen i tillegg til prorektor og viserektor som skal utarbeide forslag til handlingsplan, leder for internasjonalt kontor er sekretær for arbeidet.

Mandat for arbeidet:

Med utgangspunkt i strategisk plan for 2011-2015 og rapporten Kobling: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan skal arbeidsgruppen utarbeide en handlingsplan for internasjonalisering for perioden 2012-2016. Handlingsplanen skal ta utgangspunkt i alle 4 målområder i strategisk plan, med særlig fokus på kjernevirksomheten; utdanning og forskning (målområde 1 og 2). Handlingsplanen skal angi tiltak som vil skape en kobling mellom utdanning og forskning og den skal omfatte mål og tiltak som sikrer at et internasjonalt perspektiv blir integrert i all virksomhet ved høgskolen.

Kunnskapsdepartementet forventer av oss at vi skal drive utdanning og FoU/N-arbeid av høy internasjonal kvalitet. Et mål på dette er om vi er en interessant samarbeidspartner for utenlandske institusjoner vi gjerne vil samarbeid med.

Høgskolen har de siste årene fått flere mastergradsstudier og flere masterstudenter. På dette nivået er internasjonalt samarbeid nødvendig, og her må kobling mellom utdanning og forskning stå sentralt, dette er et av områdene vi vil ta opp i handlingsplanen.

Vi vet at mange tilsatte og studenter er opptatt av internasjonalisering og gjør en stor innsats for å drive dette arbeidet ved høgskolen. Vi inviterer dere til å komme med innspill til arbeidet med handlingsplanen, det kan dere blant annet gjøre ved å henvende dere til gruppens sekretær Elin Kvaale, ekv@hib.no.

Medlemmer i gruppen er: Mildrid Haugland, Anne Karin Larsen, Laila Linde Lossius, Talal Rahman, Ingeborg Veim, Ture Schwebs, Eirin Fausa Pettersen, Ole Martin Epland Bentsen, Birgitte Graverholt, Jan Magus Bjordal og Bjørg Kristin Selvik.

Kommentarer

Legg inn en kommentar