Engasjerte studenter

6 år siden

For at en høgskole skal lykkes er vi avhengig av studenter som engasjerer seg både faglig og i studentdemokratiet.

Ved Høgskolen i Bergen er studentene representert i en rekke råd, utvalg og arbeidsgrupper, i tillegg til Studentparlamentet og studentrådene. I disse dager skal det velges studentrepresentanter til mange av disse vervene. Dette er en mulighet for dere studenter til å være med å påvirke egen utdanning og høgskolens utvikling og å få mer innblikk i hva som skjer på HiB og i høyere utdanning. Vi håper mange av dere benytter denne muligheten. Til dere ansatte som møter studentene i denne tida gir jeg en oppfordring om å løfte fram verdien av slikt engasjement.

Ledelsen på alle nivåer ved HiB er i god og jevnlig kontakt med de studenttillitvalgte, og mitt inntrykk er at studentene opplever å bli hørt og å ha påvirkningsmulighet.

Om du ikke er blant de studentene som påtar deg verv i denne omgangen er det å engasjere seg likevel viktig, det handler bl.a. om:

  • å delta i diskusjonene i undervisning og i kollokviegrupper
  • å stille konstruktive spørsmål til lærerne dine
  • delta i evaluering av fag, utdanning og studenthverdagen
  • søke jobb som mentor eller studentassistent
  • bruke dine tillitsvalgte
  • delta i noe av alle de gode aktivitetene som tilbys
  • bidra til å skape et godt læringsmiljø på studiet ditt

Vi som arbeider ved HiB ønsker oss aktive og krevende studenter, dette inspirererer oss og hjelper oss til forbedre HiB som læringsarena. Vi kan nok i større grad utnytte den ressursen studentene utgjør – bl.a. som studentassistenter i undervisning og som deltagere i FoU-prosjekter.

Jeg har også lyst til å benytte anledningen til å trekke fram hvordan både ledere for Studentparlamentet og fadderkoordinator og -styre har fremstått som flotte representanter for HiB nå ved studiestart – studentrepresentanter og innsats både studenter og tilsatte kan være stolte av.

Kommentarer

Legg inn en kommentar