Vet du om noen som gjør en ekstra innsats for læringsmiljøet?

5 år siden

Læringsmiljø har stor betydning for at studentene skal lykkes med studiene sine.

Høgskolen deler ut en læringsmiljøpris for å stimulere til og anerkjenne tiltak som fremmer og utvikler studiekvaliteten og læringsmiljøet. Læringsmiljø defineres vidt, det handler om det som skjer i undervisningssammenheng, men også om rammer rundt og aktiviteter i studenthverdagen.

Prisen kan tildeles grupper eller fagmiljø ved høgskolen. Når vi ser på hvem som har fått prisen tidligere ser vi at den er gitt til studentaktiviteter, som revy, studentavis og linjeforeninger, til fagmiljøer, til administrativt ansatte og til ulike prosjekter. Alle verdige vinnere som på ulike måter har bidratt til å skape godt læringsmiljø for studenter ved HiB.

Det er mange gode tiltak i gang rundt på høgskolen vår, bruk anledningen til å løfte fram noe du synes er positivt. Selv om ikke alle kan vinne har det en verdi å løfte fram de gode tiltakene – en måte å gjøre dette på er å nominere kandidater!

I år deles prisen ut på HiBs utdanningskonferanse 5. april. Studenter og ansatte ved høgskolen kan nominere kandidater, og fristen er 27.februar.

Les mer om prisen og hvordan du nominerer

Legg inn en kommentar