Potensiale for faglig samarbeid

5 år siden

Det skjer mye spennende på HiB for tiden, den som følger med i kalenderen kan se at det stadig er ulike interessante seminar og andre arrangement.

I løpet av de siste ukene har jeg fått være med på noen av disse og det har gitt meg noen tanker om muligheter til faglig arbeid på tvers av faggrenser, utdanninger og avdelinger. Institutt for økonomisk- administrative fag arrangerte etikkseminar for sine bachelorstudenter. Her var det eksterne og interne forelesere, noen overordnede og noen mer fagspissede tema. «Høgskolen i Bergen skal utdanna høgt kvalifiserte, sjølvstendige, reflekterte og etisk bevisste kandidatar.», står det i vår strategiske plan. Og det arbeider vi med i alle utdanningene våre. Seminaret på Øk-adm fikk meg til å tenke: Kan vi gjøre noe på tvers når det gjelder dette temaet? Kan vi f.eks. ha etikkdager for alle 2.årsstudenter som en årlig foreteelse når vi samles på Kronstad og i Møllendalsveien, noen forelesninger på tvers, noen utdanningsspesifikke og noen valgfrie etter interesse?

På Landås var det FoU-konferanse. Her presenterte tilsatte og studenter sine FoU-arbeid for hverandre i to dager, åpent for alle på avdelingen. Dette er noe vi gjør for sjelden, vi vet for lite om hverandre. Studentene spør ofte: «Hva forskes det på, hva betyr forskningsbasert utdanning? Vi vil gjerne være med!» Dette var en god anledning til å vise fram hva som gjøres, hvordan ting kan gjøres og til å oppdage hverandre og tema for mulig samarbeid. Dette gjelder ikke bare på Landås. Kanskje skal vi ha denne type felles FoU-dager for hele HiB 2.hvert år?

I handlingsplan for internasjonalisering står det at fra 2015 skal vi arrangere en internasjonal uke. Dette er ikke utformet i detalj, men en ingrediens kan være at alle utdanninger på en eller annen måte skal tematisere internasjonalisering denne uken.

Forrige uke ble det på Allmenningen, HiBs intranett, presentert en ny film om barns motorikk, laget av en medarbeider i idrett. En positiv nyhet som mange kollegaer kommenterte. Det er kollegaer fra andre fag, andre utdanninger og andre avdelinger som sier: «Håper vi kan få bruke denne filmen hos oss» – dette viser at det er tema som går igjen på tvers. Det forsterker tanken om at vi noen ganger også bør samle studentgrupper på tvers når slike tema undervises – for å få flere perspektiv, noe som kan bidra til høyere kompetanse og større refleksjon hos studentene.

Det finnes mange andre gode eksempler som vi kan komme på ved å se oss rundt. Det er allerede etablert noen slike på-tvers-prosjekter, på AHS er det bl.a. emner som undervises felles for alle bachelorstudenter.

Alt skal ikke være slik, men jeg tror at å gjøre noe på tvers vil gjøre oss bedre.
«Umulig, dette blir kaos», vil noen kanskje si. Til det vil jeg si: «Har vi ikke erfaring i å planlegge og organisere?» Jeg mener at vi må våge – og vi kan begynne i det små. Kanskje er det andre ting enn de jeg har nevnt over som er mer aktuelle, men det er disse som har inspirert meg akkurat nå. Jeg utfordrer oss alle til å tenke litt på tvers fram mot flytting – del gjerne ideene med andre. Og: Ja, vi skal også sørge for at det ikke bare blir ideer.

Legg inn en kommentar