Husk Studiebarometeret!

4 år siden

I disse dager utfører NOKUT for første gang en nasjonal studentundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dette er en undersøkelse som skal gjøres årlig. Resultatene blir publisert i en ny nettportal: studiebarometeret.no

Det er 2. års studenter i alle våre utdanninger (bachelor- og mastergradsstudier og grunnskolelærerutdanning) som er valgt ut som respondenter.

Undersøkelsen tar opp tema som studie- og læringsmiljø, relevans, læringsutbytte, vurderingsformer, studieinnsats og studentmedvirkning.

Resultatene vil gi oss mulighet til å sammenligne oss med tilsvarende utdanningsprogrammer ved andre institusjoner, i tillegg vil vi få tilgang til rådata som gjelder egen institusjon etter at hovedresultatene er lagt ut på Studiebarometert.no

Ved HiB vil vi vurdere om denne undersøkelsen har stort overlapp med vår egen studenttilfredshetsundersøkelse og kan erstatte denne, eller om vi også i framtiden skal ha egen undersøkelse med jevne mellomrom.

Som ved alle typer undersøkelser er det viktig å få høy svarprosent, derfor oppfordrer jeg alle studenter som får undersøkelsen tilsendt om å sette av 10 minutter til å svare. Jeg ber også dere ansatte som møter studentgruppen minne dem på undersøkelsen, og oppfordrer dem til å svare.

Legg inn en kommentar