60 år ung – takk for alle helsingane!

3 år siden

Det var overveldande å bli 60 på HiB.  Tusen takk for alle helsingane i ulike media, alle gåvene og alle dei fine orda.  Det varmar å bli sett pris på, og det inspirerer til vidare innsats.

Det er ei flott reise eg har fått vore med på gjennom dei vel 11 åra eg har vore leiar her på HiB. Det å arbeide i ein kunnskapsorganisasjon er eit privilegium – det å ha rundt seg så kunnskapsrike medarbeidarar og så flinke og engasjerte studentar, er eit privilegium i 2. potens.  Eg er blitt utfordra og eg har fått utfolde meg på mange plan – også på plan eg ikkje ante eg måtte prestere.  Nybyggprosjektet var for meg som byggingeniør ein viktig motivasjon då eg søkte jobb i 2003 og då eg stilte til val i 2011 – eg har lært så mykje og eg har mykje å takke HiB for.

Det er ei ære å få  vere rektor for HiB i slik ein populær, og nesten komplett utdanningsby som Bergen er.  Høgskulen har vore i kontinuerleg, positiv utvikling i alle desse åra, og som høgare utdanningsinstitusjon er vi heilt i spiss nasjonalt på fleire område.  I mi tid som dekan og rektor har eg hatt stor glede av, og blitt inspirert av, den responsen høgskulen har fått frå arbeidslivet.  Å vere tett på det samfunnet vi skal tene – det offentlege, næringslivet, kultur- og organisasjonslivet – er avgjerande for den vidare utviklinga.  Her må vi bli endå betre lyttarar, for det er formidable samfunnsutfordringar som skal taklast og som HiB i framtida skal gje sine viktige bidrag til. Eit kinesisk ordtak høver godt her:  « .. dersom du ikkje endrar retning, kan du lett ende opp der du er på veg.»

Så takk til alle vener og kollegaer ved HiB, samarbeidspartnarar og andre, for den fine merksemda på dagen min, og for at de alle er med og løftar fram Høgskolen i Bergen i lag med meg!

Legg inn en kommentar