Rektoratet stiller til val for 4 nye år

3 år siden

Sittande rektorat er motivert for 4 nye år og meiner høgskulen treng denne kontinuiteten i tida som kjem.

HiB står framfor ein ny åremålsperiode, og det er tillyst val til ei rekkje verv mellom anna rektor og prorektor.  I samsvar med valreglementet skal desse veljast i par.  Rektor Ole-Gunnar Søgnen i par med prorektor Bjørg Kristin Selvik stiller som par i dette valet.

Det tredje medlemmet i rektoratet, viserektor for forsking, skal peikast ut av rektoratet og godkjennast av styret, men ein kan også stille til val med ein kandidat for dette vervet.  Sittande rektorat er eit godt team, og som rektor er eg glad for at også sittande viserektor for forsking, Eva Haukeland Fredriksen, har sagt seg villig til å ha vervet i fire år til.

For oss tre i rektoratet er det eit privilegium å få leie ein så samfunnsviktig institusjon som Høgskolen i Bergen.  Høgskulen har ambisjonar og set seg djerve mål, og vi synes vi har klart å arbeide godt med dette i ei krevande tid for institusjonen.  I ein slik samanheng er 4 år kort tid, og vi har lyst til å vidareføre det arbeidet vi er godt i gang med.

Kommentarer

Legg inn en kommentar