Bjørg Kristin Selvik

Bjørg Kristin Selvik er prorektor ved Høgskolen i Bergen.

Julehilsen fra ledelsen

Om en uke er Høgskolen i Bergen historie. Vi vil benytte anledningen til å takke for stor og god innsats for denne institusjonene i 22,5 år. Det er medarbeidere og studenter som har gjort oss til den viktige utdannings- og forskningsinstitusjonen vi er i dag, takk til alle, enten du har vært her i 1 […]

FoU i utdanningen

Både studenter, ansatte og myndighetene er opptatt av å få til bedre sammenheng mellom utdanning og FoU-arbeid. Dette ser vi i Stortingets behandling av Stortingsmelding 18 Konsentrasjon for kvalitet, og vi forstår at dette vil stå sentralt i stortingsmeldinga om kvalitet i høyere utdanning som kommer våren 2017. Her ved HiB har en arbeidsgruppe bestående […]

Husk Studiebarometeret!

I disse dager utfører NOKUT for første gang en nasjonal studentundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dette er en undersøkelse som skal gjøres årlig. Resultatene blir publisert i en ny nettportal: studiebarometeret.no Det er 2. års studenter i alle våre utdanninger (bachelor- og mastergradsstudier og grunnskolelærerutdanning) som er valgt ut som respondenter. […]

Potensiale for faglig samarbeid

Det skjer mye spennende på HiB for tiden, den som følger med i kalenderen kan se at det stadig er ulike interessante seminar og andre arrangement. I løpet av de siste ukene har jeg fått være med på noen av disse og det har gitt meg noen tanker om muligheter til faglig arbeid på tvers […]

Høgskolens utdanningskonferanse 5.april

5. april holdes Høgskolens første Utdanningskonferanse. Benytt anledningen til å møte kollegaer og studenter for inspirasjon og diskusjon om viktige utfordringer!

Vet du om noen som gjør en ekstra innsats for læringsmiljøet?

Læringsmiljø har stor betydning for at studentene våre skal lykkes. Nå kan du nominere din kandidat til årets læringsmiljøpris.

Handlingsplan for internasjonalisering

Innen 2017 skal HiB ha en tydelig internasjonal profil innen utdanning og forskning, der vi tar hensyn til globale utfordinger og har fokus på internasjonal solidaritet.

Engasjerte studenter

For at en høgskole skal lykkes er vi avhengig av studenter som engasjerer seg både faglig og i studentdemokratiet. Ved Høgskolen i Bergen er studentene representert i en rekke råd, utvalg og arbeidsgrupper, i tillegg til Studentparlamentet og studentrådene. I disse dager skal det velges studentrepresentanter til mange av disse vervene. Dette er en mulighet […]

Mastergrader ved HiB – status og veien videre

De masterstudiene som HiB tilbyr bør bygge på våre egne bachelorgrader og grunnutdanninger, og være et rekrutteringsgrunnlag for de doktorgradsprogrammene vi planlegger – slik sikrer vi sammenheng og kvalitet i studiene på alle nivå.

Handlingsplan for internasjonalisering

I vår skal Høgskolen i Bergen lage en handlingsplan for internasjonalisering for perioden 2012-2016. I strategisk plan sier vi at et internasjonalt perspektiv skal integreres i all vår virksomhet, derfor er ikke lenger dette et eget målområde, men vi har prøvd å la det vise igjen i de fire andre målområdene. Det er en arbeidsgruppe […]