Bjørg Kristin Selvik

Bjørg Kristin Selvik er prorektor ved Høgskolen i Bergen.

Kvalifikasjonsrammeverket og nye rammeplaner

All høyere utdanning i Norge skal i løpet av 2012 ha innført kvalifikasjonsrammeverket. Dette innebærer at vi skal beskrive hvilke kvalifikasjoner studentene skal ha ved fullført utdanning på både bachelor, master og phD-nivå. Ved Høgskolen i Bergen er alle fagmiljøer godt i gang med dette, og flere utdanninger har allerede laget program- og fagplaner som […]